Exakt som du vill ha det!

Barnsäkerhet

 

Barn är nyfikna på världen runt omkring, så även vanliga hemprodukter – exempelvis solskydd – kan utgöra potentiella faror för dem. Att göra våra solskydd säkra för hem med spädbarn och små barn är högsta prioritet för NORDIC LIGHT.

 Vi har tagit fram ett brett sortiment av solskydd som ska minska risken för olyckshändelser – alltifrån solskydd utan lina till motorstyrda solskydd. Vi fortsätter att ta fram nya produkter som är utformade med fokus på säkerhet. 

NORDIC LIGHT har åtagit sig att följa den europeiska standarden EN 13120 (Invändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav) som ett minimikrav på säkerhet. Läs mer om alla säkerhetsfunktioner hos våra produkter på www. nordic-light.com.

Allmänna råd:

Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om riskerna med löst hängande snören, snoddar, ögleformade kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn.

Dessa riktlinjer ska alltid följas.

  • Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, band och inre snören som används för att manövrera produkten. De kan även råka vira linor runt halsen.
  • För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
  • Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från solskyddens linor.
  • Knyt inte ihop linorna.
  • Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
  • Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna på produkterna för att minska olycksrisken.

 

Ladda ner vår Barnsäkerhetsbroschyr 2014 eller vänd dig till din lokala återförsäljare av NORDIC LIGHT för råd kring den bästa lösningen för ditt hem.

 

Ladda gärna också ner Solskyddsförbundet broschyr om hur man mäter och installerar solskydd så att det blir barnsäkra:  Utökade säkerhetskrav för invändigt solskydd

NORDIC LIGHT
Det finns en rad olika SÄKERHETSFUNKTIONER hos våra solskydd som bidrar till att minimera risken för barn.

Titta gärna närmare på Roulett, Duette, Senses och Skyline